Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn Phố Lu

Bảo Thắng - Lào Cai
02143862272
baothang.thcs.ttpholu@gmail.com